Slide 1Slide 2Slide 3Slide 3Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10
Syndicale vorming

De Syndicale Vorming afdrukken PDFdownloaden

  1. Schema huidige procedure
  2. Procedure
    1. Voorafgaand aan de voorziene opleidingsdatum
    2. Na de voorziene opleidingsdatum

De Syndicale Vorming

I. Schema huidige procedureVragenOver

Vakbond Fonds : aanwezigheidslijst / aanvraag tussenkomst organisatiekost (na vorming)
Vakbond Werkgever : uitnodiging werknemers/vraag tot vrijstelling
Werkgever Fonds : aanvraag tot terugbetaling loonverlies
Fonds Vakbond : detail van de uitbetaling, vraag om inlichting bij onbekende aanvraag door werkgever
Fonds Werkgever : detail van de uitbetaling

II. Procedure

1. Voorafgaand aan de voorziene opleidingsdatum

De syndicale organisatie verwittigt het ondernemingshoofd 3 weken voorafgaand aan de vorming van de aanwijzing en de deelneming van werknemers aan de vorming.

Elke kennisgeving naar de werkgever vermeldt volgende tekst: "Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca staat in voor de terugbetaling van de loon- en organisatiekosten verbonden aan syndicale vormingen. De werkgevers waarvan werknemers deelnemen aan een syndicale vorming betalen in een eerste fase het loon voor het aantal effectief gevolgde uren aan de betrokken werknemers.
Nadien kunnen deze werkgevers een terugbetaling van dit loon, verhoogd met de sociale lasten bekomen van het Waarborg en Sociaal Fonds. Hiertoe dienen zij een terugvordering van loonverlies ten gevolge van syndicale vorming in bij het Fonds. De hiertoe bestemde formulieren kunnen worden afgehaald van de site www.horecanet.be rubriek “syndicale vorming”. Om ontvankelijk te zijn dient deze terugvordering te worden ingediend NA de voorziene vormingsdatum."

Elke aanwezige syndicaal afgevaardigde dient voorziene aanwezigheidslijst te ondertekenen. Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca zal de terugvordering van de werkgever verrichten op basis van de ondertekende aanwezigheidslijst.

2. Na de voorziene vormingsdatum

Nadat de vorming effectief heeft plaatsgehad maakt de syndicale organisatie de betreffende aanwezigheidslijst over aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. Zodra de volledige aanwezigheidslijst ter beschikking is wordt hij overgemaakt aan het Fonds. Op basis van deze lijst kan het Fonds overgaan tot de terugbetaling van de organisatiekost aan de syndicale organisatie. Het Fonds bezorgt de syndicale organisatie een detail van de uitbetaling.

Nadat de vorming effectief heeft plaatsgehad kan de werkgever een terugvordering voor het geleden loonverlies indienen. Hij maakt hiervoor gebruik van het standaarddocument ter beschikking op de site van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en vermeld in de kennisgeving van de syndicale organisatie.

Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca stelt een standaarddocument ter beschikking voor de terugvordering van loonverlies. U kan dit document hier downloaden:

Formulier terugvordering loonverlies

Zodra de werkgever een aanvraag tot vergoeding van het loonverlies heeft ingediend, én de corresponderende aanwezigheidslijst ter beschikking is van het Fonds kan het dossier worden afgesloten.

Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca zal de terugvordering van de werkgever verrichten op basis van de ondertekende aanwezigheidslijst.

De dag van de betaling bezorgt het Fonds de werkgever een gedetailleerde betaallijst.

afdrukken      PDFdownloaden