Slide 1Slide 2Slide 3Slide 3Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10
Syndicale premie

 

De Syndicale Premie afdrukken 

 1. Algemeen
 2. Opmaak van de documenten 'syndicale premie' door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven
  1. Begrippenkader
  2. Document 'syndicale premie'
  3. Maximum bedrag van de syndicale premie van de werknemer
  4. Betwistingen

 

De Syndicale PremieSyndicale premie

Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer:

In de loop van de maand april ontvangt de werknemer zijn attest van het Waarborg en Sociaal Fonds. Dit attest vermeldt alle gepresteerde dagen bij al zijn werkgevers tijdens de referteperiode. Het bedrag van de syndicale premie wordt eveneens vermeld.
Onder bepaalde voorwaarden kan de premie rechtstreeks op rekening worden gestort.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw syndicale organisatie.

I. Algemeen

Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven zal met ingang van 29 maart 2024 de documenten syndicale premie 2023 rechtstreeks naar de werknemers toesturen volgens de hiernavolgende modaliteiten.

II. Opmaak van de documenten 'syndicale premie' door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven

A. Begrippenkader

 1. Refertejaar

De twaalf kalendermaanden begrepen tussen 1 oktober van een kalenderjaar en 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar waarop de syndicale premie betrekking heeft. Voor de syndicale premie 2023 (uitbetaald in april 2024) is dit 1 oktober 2022 t.e.m. 30 september 2023.

 1. Maximum bedrag van de sectorale syndicale premie

Het bedrag van de syndicale premie zoals het door de raad van bestuur van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven werd vastgelegd:

 1. Maximum bedrag van de syndicale premie van de werknemer

Het maximum bedrag van de syndicale premie waarop een individuele werknemer recht heeft, dat berekend wordt door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven in functie van de bij de R.S.Z. aangegeven arbeids-, gelijkgestelde en vakantiedagen.

 1. Voorwaarde om aanspraak te maken op de syndicale premie

De syndicale organisatie zal een syndicale premie toekennen aan de werknemer die op 1 januari van het jaar van uitbetaling van de syndicale premie, was aangesloten.

B. Document 'syndicale premie'

 1. Per werknemer waarvan het rijksregisternummer is gekend, zal slechts 1 document per refertejaar afgeleverd worden.
 1. Het document 'syndicale premie' zal aan de werknemers worden toegestuurd vanaf de maand april volgend op het refertejaar waarop de syndicale premie betrekking heeft en indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

of

 1. Het document 'syndicale premie' zal aan de werknemer worden toegestuurd in de taal van de werknemer.
 1. Het document 'syndicale premie' vermeldt de arbeids-, gelijkgestelde en vakantiedagen bij de laatste vier werkgevers waar de werknemer in de loop van het refertejaar was tewerkgesteld, met vermelding van het statuut van de werknemer (bediende, arbeider, werkloze met bedrijfstoeslag). Op de vijfde lijn worden de arbeids-, gelijkgestelde en vakantiedagen vermeld die de werknemer presteerde bij de overige werkgevers waar hij in de loop van het refertejaar was tewerkgesteld.

C. Maximum bedrag van de syndicale premie van de werknemer

 1. Door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven wordt op het document syndicale premie het maximum bedrag vermeld waarop de individuele werknemer recht heeft.
 1. Berekeningswijze
  1. In het kwartaal waarvoor voor de werknemer in het vijfdagenstelsel 30 of meer dagen (arbeids-, gelijkgestelde-, en vakantiedagen) werden aangegeven bij de RSZ heeft de werknemer recht op 3/12 van de syndicale premie voor dat kwartaal.
   In het kwartaal waarvoor voor de werknemer in het zesdagenstelsel 36 of meer dagen (arbeids-, gelijkgestelde-, en vakantiedagen) werden aangegeven bij de RSZ heeft de werknemer recht op 3/12 van de syndicale premie voor dat kwartaal.
  2. Voor de kwartalen waarin voor een werknemer in de vijfdagenweek minder dan 30 dagen (arbeids-, gelijkgestelde-, en vakantiedagen) werden aangegeven bij de RSZ, worden de dagen van betreffende kwartalen opgeteld op basis van het refertejaar, en heeft hij recht op 1/12 van het totale bedrag van de syndicale premie per volledige schijf van 10 dagen.
   Voor de kwartalen waarin voor een werknemer in de zesdagenweek minder dan 36 dagen (arbeids-, gelijkgestelde-, en vakantiedagen) werden aangegeven bij de RSZ, worden de dagen van betreffende kwartalen opgeteld op basis van het refertejaar, en heeft hij recht op 1/12 van het totale bedrag van de syndicale premie per volledige schijf van 12 dagen.
  3. Voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in een combinatie van meerdere arbeidsregimes, als extra of als werkloze met bedrijfstoeslag, gelden de berekeningsregels van het vijfdagenstelsel.
  4. Uitbetaald bedrag van de syndicale premie:
   Aan de werknemer, die ten laatste aangesloten is bij de syndicale organisatie op 1 januari van het jaar van uitbetaling van de syndicale premie, wordt het bedrag vermeld op het document 'syndicale premie' van het Fonds uitbetaald.

D. Betwistingen

 1. In geval van betwistingen omtrent de arbeids-, gelijkgestelde en vakantiedagen zullen de syndicale organisaties eventuele correcties laten doorvoeren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die via de Kruispuntbank de gegevens zal overmaken aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca.
 1. Op eenvoudig verzoek van een syndicale organisatie zal het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca aan de werknemer een duplicatum van het document 'syndicale premie' afleveren.

afdrukken