Slide 1Slide 2Slide 3Slide 3Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10
Functieclassificatie

 

FUNCTIECLASSIFICATIE EN VASTSTELLING VAN DE MINIMUMLONEN IN DE HORECASECTOR afdrukken PDFdownloaden

 1. Inleiding
 2. Enkele begrippen
 3. Indelingsprocedure: vijf stappen
 4. Indexering van de lonen
  1. Minimumlonen
  2. Indexering

 

FUNCTIECLASSIFICATIE EN VASTSTELLING VAN DE MINIMUMLONEN IN DE HORECASECTOR

INLEIDING

Functieclassificatie

Op 25 juni 1997 werd in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een functieclassificatie en de minimumlonen goedgekeurd. Deze collectieve arbeidsovereenkomst legde 156 verschillende referentiefuncties vast in de sector, die ieder individueel werden beschreven en gewogen door de nv Berenschot.

In 2007 werd deze bestaande collectieve arbeidsovereenkomst (verder CAO) opgesplitst in een CAO houdende de functieclassificatie en een CAO tot vaststelling van de minimumlonen.

Omwille van het ontstaan van nieuwe functies werd de oorspronkelijke lijst van referentiefuncties uitgebreid. Deze handleiding geeft de criteria 'organisatie, doel en hoofdtaken' van de verschillende referentiefuncties weer.

Indien de lezer in verband met deze referentiefuncties ook nog over de criteria 'verantwoordelijkheid, kennis & kunde, probleemoplossing, communicatie en overleg, vaardigheden en inconveniënten' wenst te beschikken, kunnen deze steeds aangevraagd worden bij de verantwoordelijke functieclassificatie van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven, Anspachlaan 111/4 te 1000 Brussel, tel.: 02 /513.61.21.

ENKELE BEGRIPPEN    back2top

Taken

Een taak is het geheel van activiteiten dat aan een werknemer wordt opgedragen om, eventueel met behulp van bepaalde middelen, een omschreven functie te vervullen.

Voorbeeld:

Een keukenjongen / -meisje, keukenhulp, commis heeft o.a. als taak bij de voorbereiding van de dienst:
Hulp bij de mise-en-place van de gerechten.

Functie

Functie is het geheel van bijeenhorende taken waarvan de samenhang en de aard afhankelijk zijn van de onderneming.

Voorbeeld:

Hulpkelner(in), commis – afdeling zaal / bediening

Taken voor de dienst:

Tijdens de dienst

Taken na de dienst

Referentiefunctie

Een referentiefunctie is een functie die afgeleid is uit een sectorale taakanalyse en die tot doel heeft als vergelijkingsfunctie te dienen bij het benoemen en omschrijven van iedere functie die in de sector effectief wordt uitgeoefend. In de horecasector werden tot nu toe een 160-tal referentiefuncties benoemd en beschreven. De arbeidsovereenkomst moet één van deze referentiefuncties vermelden.

Verder in deze brochure vindt u een overzicht van alle referentiefuncties.

Functieweging

Functieweging is de weging van elke referentiefunctie op basis van het universeel analytisch wegingsysteem U.S.B. (Universeel Systeem Berenschot).

De systeemhouder Berenschot heeft iedere functie aan de hand van een tiental aspecten gewaardeerd o.a. vereiste kennis, de mate van leiding geven, de vereiste accuratesse, de bezwarende werkomstandigheden in de functie enzovoort.

De weging van de functies geeft aanleiding tot een aantal wegingspunten per functie.

Functiecategorie

Een functiecategorie bestaat uit al de referentiefuncties die op basis van hun individuele weging binnen eenzelfde wegingsinterval vallen.

Functiecategorie Wegingspunten
I Van 0 tot 39,5
II Van 40 tot 51,5
III Van 52 tot 61
IV Van 61,5 tot 74,5
V Van 75 tot 94
VI Van 94,5 tot 115,5
VII Van 116 tot 141
VIII Van 141,5 tot 170,5
IX Vanaf 171

Loonschaal

Een loonschaal is een schaal van minimumlonen.

Aan elke functiecategorie is één loonschaal gekoppeld. Onder minimumloon dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-urenweek.

Loonbarema

De negen loonschalen vormen het loonbarema.

Functiejaren

Anciënniteit

Anciënniteit is de periode van ononderbroken dienst van een werknemer in dezelfde onderneming. De anciënniteitregeling start nadat de werknemer alle functiejaren in de loonschaal van zijn functiecategorie heeft doorlopen.

Voorbeeld:

Een werknemer die op 7 januari 2018 in dienst treedt en wordt ingedeeld in functiecategorie II, zal tot in het jaar 2026 (8 functiejaren) een automatische functiejarenverhoging ontvangen.
Op 1 februari 2027, op het negende jaar zal deze werknemer zijn eerste anciënniteitstoeslag ontvangen.

INDELINGSPROCEDURE : VIJF STAPPEN    back2top

Stap 1 - aanduiding van de referentiefuncties

A. Lijst van referentiefuncties

AFDELING KEUKEN

functiecode functietitel
102

keukenjongen/-meisje

keukenhulp

commis

103

eerste keukenjongen-/meisje

hoofd keukenhelpers

104 demi-chef de partie
105 chef de partie koude keuken
106 chef de partie warme keuken
107-108 banketbakker(in)
patissier
109 saucier
110 visbereid(st)er
111 garde-manger
112 onderchef(fin) keuken
sous-chef
113A kok(kin)
kok(kin) alleenwerkend
113B chef gerant
113C hulp - kok alleenwerkend
114 keukenverantwoordelijke
keukenchef(fin)
116A medewerk(st)er keuken
116B medewerk(st)er sneldienstrestauratie (crew)
116C medewerk(st)er keuken - pizzabakker(in)
116D medewerk(st)er sneldienstrestauratie - keuken / grill - crew
117A ploegverantwoordelijke (crewleader)
117B ploegverantwoordelijke (shiftleader)
118 verantwoordelijke productie
121 toonbankkok(kin)
rotisseur
aangestelde grill
122 kok(kin) traiteurdienst
123 frituurbakker(in)
124 medewerker(st)er office
125 medewerk(st)er snackbar
126 medewerk(st)er spoelkeuken
bordenwass(t)er
bordenwass(t)er alleenwerkend
127 medewerk(st)er spoelkeuken (groot vaatwerk)
bordenwass(t)er vast en mobiel keukenmateriaal
128 ploegverantwoordelijke bordenwass(t)ers
assistent(e) verantwoordelijke spoelkeuken
129 verantwoordelijke spoelkeuken
130 slager
131 schaaldierenspecialist(e)
ecailler
132 entre-mettier
tussengerechtbereid(st)er
133 Rotisseur
Vleesbra(a)d(st)er

AFDELING BEDIENING

functiecode functietitel
202-205 hulpkelner(in
commis
206A kelner(in) klassiek restaurant
206B kelner(in) brasserie, taverne, bistro
206C kelner(in) café
206D kelner(in) pensiongasten
207 ½ rijleid(st)er
208 rangkelner(in)
rijleid(st)er
209 eerste rangkelner(in)
verantwoordelijke kelners
210 wijnkelner(in)
sommelier
211A assistent(e) oberkelner
assistent(e) maître d'hôtel
assistent(e) hofmeester(es)
211B oberkelner(in)
hofmeester(es)
maître d'hôtel
212 hulpbarman
hulpbarmeisje / -meid
commis barman
213 barman
barmeisje / -meid
barkeeper
214 verantwoordelijke barman
verantwoordelijke barmeisje / -meid
216 tapkastbedien(st)er
buffetbediende
buffethoud(st)er
tapkastdien(st)er
217A medewerk(st)er selfservice
medewerk(st)er zelfbediening
217B toonbankbediende / - houd(st)er (bedienen)
217C toonbankbediende / - houd(st)er (opwarmen en bedienen)
217D toonbankbediende / - houd(st)er (bereiden en bedienen)
217E toonbankbediende / - houd(st)er (bereiden, bedienen en kassa)
217F medewerk(st)er sneldienstrestauratie - onthaal / zaal - crew
218 onthaal
hostess
220 kassier(ster)
221 Hulp-kassier(ster)
222-223 verantwoordelijke verkooppunt cafetaria
selfservice
224 afruim(st)er
226 inpak(st)ker
aangestelde traysetting
226B aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes
226C assistent-diëtist (M/V)
227 aangestelde distributiekarretjes
228A chauffeur / -euse goederentransport
228B chauffeur / -euse personentransport
229 aangestelde bevoorrader automaten
230 verko(o)p(st)er winkel
medewerk(st)er winkel
231 verko(o)p(st)er minibar
232 verko(o)p(st)er zaal
233 steward(ess)
hofmeester(es)
234 medewerk(st)er ontbijt (buffet)
235 hulpkelner(in)
commis
236 ½ rijleid(st)er
237 rangkelner(in)
rijleid(st)er
238 eerste rangkelner(in)
239 assistent(e) maître d'hôtel
assistent(e) oberkelner
assistent(e) hofmeester
240 oberkelner(in)
hofmeester(es)
maître d'hôtel
241 banketkelner(in)
242 besteller aan huis van bereide gerechten (m/v)
243 steward - train attendant
250 ambulante toogverkoper (m/v)
251

purser

on board services supervisor

 

AFDELING FRONT OFFICE - RECEPTIE

functiecode functietitel
301 boodschapper
boodschappenjongen
boodschapjongen
boodschappenlo(o)p(st)er
loopjongen
302 kruier
bagagist
303 voiturier
voerman
304 portier
305A conciërge
medewerk(st)er infobalie
305B chef conciërge
306 receptionist(e)
klantendienst-guestservice agent
ploegverantwoordelijke receptionisten(shiftleader)
307 verantwoordelijke receptie
chef(fin) receptionisten
receptiechef(fin)
309 reservatiebediende
310 verantwoordelijke reservaties
reservations supervisor
311 kassabediende
front office cashier
313 telefonist(e)
operator
314 verantwoordelijke telefonisten
chief operator
316 nachtreceptionist(e)
317 nachtwa(a)k(st)er
318A veiligheidsagent(e)
bewa(a)k(st)er
318B veiligheidschef(fin)
chef(fin) bewaking
319 aangestelde kleedkamer

AFDELING KAMERDIENSTEN - ROOMSERVICE - (spoorwegen)

functiecode functietitel
401 hulp-etagekelner(in
402 etagekelner(in)
403 assistent(e) oberkelner
assistent(e) hofmeester
404 oberkelner(in)
hofmeester(es)
406 steward(ess) slaap- en ligwagen

AFDELING SCHOONMAAK - HOUSEKEEPING

functiecode functietitel
500A kamermeisje / -jongen
500B gouvernante
huisdame / -meester
gouvernante d'étage
verantwoordelijke kamermeisjes / -jongens
501 schoonma(a)k(st)er
502 verantwoordelijke schoonma(a)k(st)ers
503 aangestelde linnen
linnenverzorg(st)er
504 naaister
505 medewerk(st)er wasserij / droogkuis
506 hoofd linnenafdeling
507 hoofd huishouding
executive housekeeping
509 aangestelde toiletten

AFDELING RECREATIE

functiecode functietitel
601 aangestelde kleedkamer
603 animator / -trice
604 zwemmeester(es)
605 verantwoordelijke ontspanningsclub
606 diskjockey
609 medewerk(st)er verhuur recreatiemateriaal
610 medewerk(st)er verkoop en controle
toegangskaarten
611 verantwoordelijke recreatie
recreatiemanager
615 teamleader verzorg(st)er Spa & Wellness
616 verzorg(st)er Spa & Wellness
617 Spa manager

AFDELING TECHNISCHE DIENST

functiecode functietitel
701 aangestelde zaalinrichting
hulp verhuizer
702 medewerk(st)er algemeen onderhoud
703 timmerman
704 elektricien
705 loodgieter
706 schilder
707 aangestelde thermische installaties
708 tuinier
709 verantwoordelijke technische dienst
710 assistent(e) verantwoordelijke technische dienst
coördinator, ploegverantwoordelijke

AFDELING ADMINISTRATIE

functiecode functietitel
801 magazijnier(ster)
802 econo(o)m(e)
803 aanko(o)p(st)er
manager purchasing / purchaser
804 F & B analyst
controller
controleur / -euse
805 gerant
restaurantmanager
806 assistent(e) zaakvoerder
807 front office manager
verantwoordelijke receptie
809 assistent(e) banketmanager
812 verantwoordelijke diëtetiek
813 diëtist(e)
814 boordhofmeester(es)
815 adjunct boordhofmeester(es)
816 kwaliteitscontroleur / -euse
817 bediende boekhouding
medewerk(st)er crediteuren /
debiteuren
administratief bediende
818 (hoofd)boekhoud(st)er
819 medewerk(st)er loonadministratie
821 nightauditor
coördinator ontvangsten
822 systeemoperator
verantwoordelijke informatica
824 commerciële medewerk(st)er
vertegenwoordig(st)er
sales promotor
sales executive
sales representative
825 medewerk(st)er pr / marketing / publiciteit
826A assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke
826B medewerk(st)er personeelsadministratie
827 opleidingsverantwoordelijke
828 secretaresse
secretaris
829 directiesecretaresse
directiesecretaris
834 verantwoordelijke camping
835 assistent(e) kwaliteit en preventie
B. Werknemer oefent één functie uit

fill

De werkgever die een nieuwe werknemer in dienst neemt, kan in de arbeidsovereenkomst en op de loonfiche uitsluitend een functiebenaming vermelden die voorkomt in de lijst van de referentiefuncties (zie stap 1 – A. lijst van referentiefuncties).

De werkgever moet in de eerste plaats een analyse maken van de hoofdtaken van de werknemer.

Eens die hoofdtaken zijn omschreven, zal hij in de lijst van de referentiefuncties die referentiefunctie weerhouden waarvan de hoofdtaken het best overeenstemmen met deze die uitgeoefend worden in de onderneming (zie hiervoor de functiebeschrijvingen in bijlage).

C. Werknemer oefent meerdere functies uit

De werknemer die in een onderneming meerdere functies uitoefent, zal in zijn arbeidsovereenkomst en op zijn loonfiche de referentiefunctie vermeld krijgen waar hij in de loop van de arbeidsweek of een volledige arbeidscyclus de meeste arbeidsuren aan besteedt.

Voorbeeld:

In een arbeidscyclus van 2 weken (stelsel van 5 dagen) oefent een werknemer 3 dagen de functie van kassier (functiecategorie IV) en 7 dagen de functie van toonbankbediende (bedienen)(functiecategorie III) uit.
De arbeidsovereenkomst van de werknemer zal opgesteld worden voor de referentiefunctie toonbankbediende (bedienen).

D. Geen referentiefunctie

Indien de werkgever zou vaststellen dat de lijst van de referentiefuncties geen enkele functie bevat die overeenkomt met de functie die één van zijn werknemers effectief uitoefent, dient hij zich te richten tot de classificatiecommissie (binnen een termijn van 90 kalenderdagen na datum van indiensttreding van de werknemer).

In afwachting van een advies van de classificatiecommissie zal de werkgever de werknemer inschalen op basis van de lijst van de referentiefuncties aan de hand van de referentiefunctie die zo dicht mogelijk aansluit bij de uitgeoefende functie.

De classificatiecommissie Horeca is gevestigd op het volgende adres:
Anspachlaan 111, bus 4, 1000 Brussel

E. Kaderfuncties

Kaderleden die een functie uitoefenen die niet door de systeemhouder (Berenschot) werd beschreven, mogen om het even welke functiebenaming hebben op voorwaarde dat deze niet voorkomt in de lijst van de referentiefuncties.

F. Bedienden

De onderstaande lijst van functies hebben altijd het statuut van bediende.
Deze opsomming is limitatief.

functiecode functietitel
Kassier(ster) nr. 220
Telefonist(e)
Operator
nr. 313
Kassabediende
Front office cashier
nr. 311
Medewerk(st)er winkel
Verko(o)p(st)er winkel
nr. 230
Reservatiebediende nr. 309
Nightauditor
Coördinator ontvangsten
nr. 821
Bediende boekhouding
Medewerk(st)er crediteuren / debiteuren
nr. 817
Econo(o)m(e) nr. 802
F & B analyst
Controller
Controleur / -euse
nr. 804
Nachtreceptionist(e) nr. 316
Medewerk(st)er loonadministratie nr. 819
Medewerk(st)er personeelsadministratie nr. 826B
Receptionist(e)
Klantendienst-guestservice agent
Ploegverantwoordelijke receptionisten (shiftleader)
nr. 306
Secretaresse / Secretaris nr. 828
Verantwoordelijke telefonisten
Chief operator
nr. 314
Aanko(o)p(st)er
Manager purchasing
Purchaser
nr. 803
Verantwoordelijke camping nr. 834
Verantwoordelijke reservaties
Reservations supervisor
nr. 310
Receptiechef(fin)
Verantwoordelijke receptie
Chef(fin) receptionisten
nr. 307
Assistent(e) banketmanager nr. 809
Veiligheidschef(fin)
Chef(fin) bewaking
nr. 318B
Assistent(e) zaakvoerder nr. 806
Diëtist(e) nr. 813
Verantwoordelijke ontspanningsclub nr. 605
Verantwoordelijke diëtetiek nr. 812
Verantwoordelijke productie nr. 118
Directiesecretaresse / -secretaris nr. 829
Verantwoordelijke recreatie
Recreatiemanager
nr. 611
Assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke nr. 826A
Medewerk(st)er pr / marketing / publiciteit nr. 825
Systeemoperator
Verantwoordelijke informatica
nr. 822
Verantwoordelijke verkooppunt selfservice cafetaria nr. 222-223
Hoofd huishouding
Executive houskeeping
nr. 507
Kwaliteitscontroleur / -euse nr. 816
Front office manager
Verantwoordelijke receptie
nr. 807
(Hoofd)boekhoud(st)er nr. 818
Boordhofmeester(es) nr. 814
Gerant
Restaurantmanager
nr. 805
Verantwoordelijke technische dienst nr. 709
Vertegenwoordig(st)er
Commerciële medewerk(st)er
Sales promotor
Sales executive
Sales respresentative
nr. 824
Opleidingsverantwoordelijke nr. 827

Stap 2 – functiecategorieën

Categorie I
124 medewerk(st)er office
224 afruim(st)er
226B aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes
509 aangestelde toiletten

 

Categorie II
102 keukenjongen / -meisje
keukenhulp
commis
116A medewerk(st)er keuken
125 medewerk(st)er snackbar
131 schaaldierenspecialist(e)
ecailler
202-205 hulpkelner(in)
commis
212 hulpbarman
hulpbarmeisje / -meid
commis barman
217A medewerk(st)er selfservice
medewerk(st)er zelfbediening
226 inpak(st)ker
aangestelde traysetting
227 aangestelde distributiekarretjes
235 hulpkelner(in) (banket)
commis (banket)
242 besteller aan huis van bereide gerechten (m/v)
301 boodschapper
boodschappenjongen
boodschapjongen
boodschappenlo(o)p(st)er
302 kruier
bagagist
319 aangestelde kleedkamer
401 hulp-etagekelner(in)
500A kamermeisje / -jongen
501 schoonma(a)k(st)er
503 aangestelde linnen
linnenverzorg(st)er
504 naaister
505 medewerk(st)er wasserij / droogkuis
601 aangestelde kleedkamer
609 medewerk(st)er verhuur recreatiemateriaal
701 aangestelde zaalinrichting
hulp verhuizer

 

 

Categorie III
116C medewerk(st)er keuken - pizzabakker(in)
116D medewerk(st)er sneldienstrestauratie-keuken/grill-crew
123 frituurbakker(in)
126 medewerk(st)er spoelkeuken
bordenwass(t)er
bordenwass(t)er spoelkeuken alleenwerkend
127 medewerk(st)er spoelkeuken (groot vaatwerk)
bordenwass(t)er vast en mobiel keukenmateriaal
206D kelner(in) pensiongasten
217B toonbankbediende / -houd(st)er (bedienen)
217C toonbankbediende / -houd(st)er (opwarmen en bedienen)
217F medewerk(st)er sneldienstrestauratie-onthaal/zaal-crew
218 onthaal
hostess
221 hulp-kassier(ster)
234 medewerk(st)er ontbijt (buffet)
241 banketkelner(in)
303 voiturier
voerman
304 portier
610 medewerk(st)er verkoop en controle toegangskaarten

 

 

Categorie IV
103 eerste keukenjongen / -meisje
hoofd keukenhelpers
116B medewerk(st)er sneldienstrestauratie (crew)
121 toonbankkok(kin)
rotisseur
aangestelde grill
133 rotisseur
vleesbra(ad)(st)er
206C kelner(in) café
216 tapkastbedien(st)er
buffetbediende
buffethoud(st)er
tapkastdien(st)er
217D toonbankbediende / -houdster (bereiden en bedienen)
220 kassier(ster)
229 aangestelde bevoorrader automaten
236 ½ rijleid(st)er (banket)
708 tuinier

 

 

Categorie V
104 demi-chef de partie
117A ploegverantwoordelijke (crewleader)
117B ploegverantwoordelijke (shiftleader)
128 ploegverantwoordelijke bordenwass(t)ers
assistent(e) verantwoordelijke spoelkeuken
132 entre-mettier
tussengerechtbereid(st)er
206A kelner(in) klassiek restaurant
206B kelner(in) brasserie, taverne, bistro
207 ½ rijleid(st)er
208 rangkelner(in)
rijleid(st)er
213 barman
barmeisje / -meid
barkeeper
217E toonbankbediende / -houd(st)er (bereiden, bedienen en kassa)
226C assistent-diëtist(e)
228A chauffeur / -euse goederentransport
228B chauffeur / -euse personentransport
230 verko(o)p(st)er winkel
medewerk(st)er winkel
231 verko(o)p(st)er minibar
237 rangkelner(in) (banket)
rijleid(st)er (banket)
250 ambulante verkoper (m/v)
309 reservatiebediende
311 kassabediende
front office cashier
313 telefonist(e)
operator
402 etagekelner(in)
606 diskjockey
706 schilder
801 magazijnier(ster)
821 nightauditor
coördinator ontvangsten

 

 

Categorie VI
105 chef de partie koude keuken
106 chef de partie warme keuken
107-108 banketbakker(in)
patissier
109 saucier
110 visbereid(st)er
111 garde-manger
122 kok(kin) traiteurdienst
130 slager
209 eerste rangkelner(in)
verantwoordelijke kelners
210 wijnkelner(in)
sommelier
214 verantwoordelijke barman
verantwoordelijke barmeisje / -meid
232 verko(o)p(st)er zaal
233 steward(ess)
hofmeester(es)
238 eerste rangkelner(in) (banket)
243 steward - train attendant
305A conciërge
medewerk(st)er infobalie
306 receptionist(e)
klantendienst-guestservice agent
ploegverantwoordelijke receptionisten (shiftleader)
314 verantwoordelijke telefonisten
chief operator
316 nachtreceptionist(e)
317 nachtwa(a)k(st)er
318A veiligheidsagent(e)
bewa(a)k(st)er
406 steward(ess) slaap- en ligwagen
500B gouverante
huisdame / -meester
gouverante d'étage
verantwoordelijke kamermeisjes / -jongens
502 verantwoordelijke schoonma(a)k(st)ers
506 hoofd linnenafdeling
616 verzorg(st)er spa & wellness
702 medewerk(st)er algemeen onderhoud
703 timmerman
802 econo(o)me
804 F & B analyst
controller
controleur / -euse
817 bediende boekhouding
medewerk(st)er crediteuren / debiteuren
administratief bediende
819 medewerk(st)er loonadministratie
826B medewerk(st)er personeelsadministratie
828 secretaresse
secretaris

 

 

Categorie VII
113C hulp - kok alleenwerkend
305B chef conciërge
307 verantwoordelijke receptie
chef(fin) receptionisten
receptiechef(fin)
310 verantwoordelijke reservaties
reservations supervisor
603 animator / -trice
604 zwemmeester(es)
615 teamleader verzorg(st)er spa & wellness
704 electricien
705 loodgieter
707 aangestelde thermische installaties
803 aanko(o)p(st)er
manager purchasing / purchaser
834 verantwoordelijke camping
835 assistent(e) kwaliteit en preventie

 

 

Categorie VIII
112 onderchef(fin) keuken
sous-chef
113A kok(kin)
kok(kin) alleenwerkend
118 verantwoordelijke productie
129 verantwoordelijke spoelkeuken
211A assistent(e) oberkelner
assistent(e) maître d'hôtel
assistent(e) hofmeester(es)
239 assistent(e) maître d'hôtel (banket)
assistent(e) oberkelner (banket)
assistent(e) hofmeester (banket)
251

purser

on board services supervisor

318B veiligheidschef(fin)
chef(fin) bewaking
403 assistent(e) oberkelner (roomservice)
assistent(e) hofmeester (roomservice)
605 verantwoordelijke ontspanningsclub
611 verantwoordelijke recreatie
recreatiemanager
710 assistent(e) verantwoordelijke technische dienst
coördinator, ploegverantwoordelijke
806 assistent(e) zaakvoerder
809 assistent(e) banketmanager
812 verantwoordelijke diëtetiek
813 diëtist(e)
815 adjunct boordhofmeester(es)
822 systeemoperator
verantwoordelijke informatica
825 medewerk(st)er pr / marketing / publiciteit
826A assistent(e) van de personeelsverantwoordelijke
829 directiesecretaresse
directiesecretaris

 

 

Categorie IX
113B chef gerant
114 keukenverantwoordelijke
keukenchef(fin)
211B oberkelner(in)
hofmeester(es)
maître d'hôtel
222-223 verantwoordelijke verkooppunt selfservice cafetaria
240 oberkelner(in) (banket)
hofmeester(es) (banket)
maître d'hôtel (banket)
404 oberkelner(in) (roomservice)
hofmeester(es) (roomservice)
507 hoofd huishouding
executive housekeeping
617 spa manager
709 verantwoordelijke technische dienst
805 gerant
restaurantmanager
807 front office manager
verantwoordelijke receptie
814 boordhofmeester(es)
816 kwaliteitscontroleur / -euse
818 (hoofd)boekhoud(st)er
824 commerciële medewerk(st)er
vertegenwoordig(st)er
sales promotor
sales executive
sales representative
827 opleidingsverantwoordelijke

 

Stap 3 – inschaling    back2top

fill

Eens de referentiefunctie van de werknemer vaststaat, wordt de werknemer a.d.h.v. deze functie ingedeeld in een functiecategorie en wordt hij ingeschaald in de loonschaal die met deze functiecategorie overeenstemt.

Voorbeelden:

A. Algemeen principe

Bij zijn indiensttreding wordt de werknemer ingeschaald op de lijn met nul functiejaren van de functiecategorie waartoe zijn referentiefunctie behoort.

De overgang naar de volgende functiejaren wordt apart geregeld, al naargelang het een werknemer betreft tewerkgesteld met een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.

 1. Werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

  Werknemers in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en ingeschaald op de lijn met nul functiejaren, gaan over naar het eerste functiejaar zes maanden na hun indiensttreding.
  Deze vervroegde overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie. De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op de tweede verjaardag van de arbeidsovereenkomst.

  De overstap naar de volgende functiejaren heeft plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de volgende verjaardagen van de arbeidsovereenkomst, in zoverre de werknemer een referentiefunctie uitoefent die tot eenzelfde functiecategorie behoort in dezelfde onderneming.

Voorbeeld:

Een werknemer treedt in dienst op 1 oktober 2018 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Op 1 april 2019, na een tewerkstelling van zes maand in dezelfde referentiefunctie gaat deze werknemer over naar het eerste functiejaar. Op 1 november 2020 gaat deze werknemer over naar het tweede functiejaar. Op 1 november 2021 gaat de werknemer over naar het 3de functiejaar, op 1 november 2022 naar het 4de functiejaar, enz.

Voorbeeld:
Een werknemer treedt op 1 februari 2018 in dienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Hij wordt ingeschaald op de nullijn, in categorie VI.
De overstap naar het eerste functiejaar gebeurt na zes maanden tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie, op 1 augustus 2018.
De overstap naar het tweede functiejaar vindt plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van de arbeidsovereenkomst, in dit geval 1 maart 2020.
De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt overeenkomstig artikel 9 van de CAO houdende de toepassing van de functieclassificatie op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van de arbeidsovereenkomst, 1 maart 2021, 1 maart 2022,…

 1. Werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

  Werknemers in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en ingeschaald op de lijn met nul functiejaren gaan over naar het eerste functiejaar wanneer ze 6 maanden in de onderneming totaliseren.
  Deze vervroegde overstap naar het eerste functiejaar gebeurt op voorwaarde van een tewerkstelling in dezelfde referentiefunctie.
  Voor onvolledige maanden van contracten van bepaalde duur, duurt voor de toepassing van deze bepaling, een maand 31 kalenderdagen.
  De overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op het ogenblik waarop de werknemer 24 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert. De overstap naar het volgende functiejaar zal geschieden telkenmale de werknemer cumulatief 12 maanden tewerkstelling in de onderneming totaliseert.

 2. Gelegenheidswerknemers

  De gelegenheidswerknemers gaan over naar het eerste functiejaar na 130 effectief gepresteerde dagen in dezelfde referentiefunctie, te rekenen vanaf 1 oktober 2007.
  De gelegenheidswerknemer ingeschaald in het eerste functiejaar gaat over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in dezelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt telkenmale na 260 effectief gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie.

 3. Bijzonder geval: werknemer op 1 oktober 2007 ingeschaald in een instapjaar.

  De werknemers die op 1 oktober 2007 ingeschaald waren in één van de instapjaren worden op 1 oktober 2007 ingeschaald op de lijn met nul functiejaren van dezelfde functiecategorie. Dit voor een periode van zes maanden te rekenen vanaf 1 oktober. Deze werknemers stappen dus over naar het eerste functiejaar op 1 april 2008. Deze werknemers stappen op 1 oktober 2009 over naar het tweede functiejaar. De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt steeds op 1 oktober.
  (Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworven, zullen de doorlopen instapjaren niet in aanmerking genomen worden.)

  Opmerking: Op 1 oktober 2007 werden de instapjaren (-3, -2 en -1) met de daaraan gekoppelde minimumlonen geschrapt.

  Voorbeeld:

Een werknemer treedt op 1 februari 2007 in dienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Hij wordt ingeschaald in het tweede instapjaar (-2) categorie V.
Overeenkomstig artikel 3 § 2 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de minimumlonen schuift deze werknemer op 1 oktober 2007 door naar de nullijn waar hij gedurende zes maanden blijft.
Op 1 april 2008, zes kalendermaanden na 1 oktober 2007 gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar, waar hij blijft tot 1 oktober 2009. De overgang naar de volgende functiejaren gebeurt steeds op 1 oktober.

B. Bijzonderheden
 1. Inschaling kaderleden

  Functies die door kaderleden worden uitgeoefend en die niet door de systeemhouder werden beschreven (dus niet opgenomen in de functieclassificatie), worden automatisch ingedeeld in functiecategorie IX en hebben dus ook recht op het minimumloon dat overeenstemt met deze functiecategorie.

  Onder kaderleden dient verstaan te worden de bedienden, met uitsluiting van die welke deel uitmaken van het leidinggevend personeel die in de onderneming een hogere functie uitoefenen die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die een gelijkwaardige beroepservaring heeft.

 2. Inschaling chef de partie warm en koud

  De chef de partie warm en koud zal bij indiensttreding ingeschaald worden in functiecategorie VI en een minimumloon genieten van 8 functiejaren.

  Voorbeeld

  Functiejaren Cat VI
  0 13,3169
  1 13,8380
  2 14,1693
  3 14,4333
  4 14,6373
  5 14,7698
  6 14,9068
  7 15,0436
  8 15,1768

  De chef de partie die op 20 september 2018 in dienst treedt, geniet onmiddellijk een minimumuurloon van € 15,1768. Dit is het minimumloon van het achtste functiejaar van functiecategorie VI.

 3. Leerlingen en studenten

  Leerlingen en studenten, tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die voldoen aan de voorwaarden om te werken aan solidariteitsbijdragen, mogen 2 functiecategorieën lager ingeschaald worden dan de functiecategorie waarin zij volgens hun referentiefunctie ingeschaald hadden moeten worden. Deze uitzondering is niet van toepassing op leerlingen en studenten van hotelscholen.

  [Solidariteitsbijdragen: Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten werken aan sterk verlaagde RSZ- bijdragen. Dit zijn de zgn. solidariteitsbijdragen.]

 4. Inschaling medewerk(st)er sneldienstrestauratie (crew, referentiefunctie 116B)

  De crew wordt bij zijn indiensttreding ingeschaald op de lijn met nul functiejaren in categorie III. Na een tewerkstelling van zes maanden in dezelfde referentiefunctie gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van functiecategorie IV waar hij gedurende 18 maanden blijft. De overstap naar de volgende functiejaren gebeurt telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de verjaardag van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld:

Een medewerker sneldienstrestauratie treedt in dienst op 6 mei 2018.
Minimumloon van cat. III bedraagt € 11,7540.
Op 6 november 2018, zes maanden na zijn indiensttreding stapt deze werknemer over naar het eerste functiejaar van cat IV, waar hij gedurende 18 maanden blijft. Het minimumloon bedraagt dan € 12,8365.
Op 1 juni 2020 stapt deze werknemer over naar het tweede functiejaar van cat IV.

Stap 4 - overstap naar een hogere functiecategorie    back2top

Een werknemer die overstapt naar een functie in een hogere functiecategorie in dezelfde onderneming wordt ingeschaald op het eerste hogere minimumuurloon in de nieuwe functiecategorie, te rekenen vanaf 0 functiejaren (in vergelijking met het minimumloon dat hij had op het ogenblik van zijn overstap).

De inschaling in een hogere functiecategorie kan nooit een loonsverlaging tot gevolg hebben.

Stap 5 – anciënniteit    back2top

A. Algemeen principe

Anciënniteit is de periode van ononderbroken dienst in dezelfde onderneming.

Hoe wordt de anciënniteit berekend?

De werknemer die

Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het achtste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

Opgelet!
Wanneer de onderneming een gelijkwaardige of gunstigere anciënniteitsregeling toekent, blijft deze van toepassing.

Voorbeeld:

Een werknemer treedt in dienst op 2 januari 2018 . Op 1 februari 2027, op het negende functiejaar heeft deze werknemer recht op de 1% anciënniteitstoeslag.

Deze verhoging van 1% wordt berekend op het minimumloon bij nul functiejaren en gevoegd bij het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar.
Bij de daaropvolgende schijven van 5 jaar wordt de 1% telkens gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van 5 jaar.

Op 1 februari 2032 heeft deze werknemer opnieuw recht op een verhoging van 1% berekend op de nullijn en toegevoegd aan het loon van de vorige vijfjarige periode.
Deze verhoging wordt om de vijf jaar toegepast.

B. Seizoenswerknemers

Voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst;

kan de regeling als volgt worden samengevat:

INDEXERING VAN DE LONEN    back2top

A. Minimumlonen

fill

Onder minimumloon dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-urenweek. (De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de horeca bedraagt 38 uur per week.)

Deze minimumlonen zijn van toepassing op de meerderjarige werknemers.

Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage volgens hun leeftijd (18 jaar = 100%, 17 jaar = 90%, 16 jaar = 80%, 15 jaar = 70%), en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.

B. Indexering

Alle lonen, zowel de minimumlonen als de effectieve (hogere) lonen, worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de volgende formule :

(Lonen december x indexcijfer november jaar -1) / (Indexcijfer november jaar -2)

Onder indexcijfer november jaar -1 wordt verstaan: het viermaandelijks gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van november van het jaar -1.

Onder indexcijfer november jaar -2 wordt verstaan: het viermaandelijks gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van november van het jaar -2.

Het quotiënt dat bekomen wordt door de deling van het bedoelde indexcijfer van november jaar -1 en dat van november jaar -2, vermeldt 5 decimalen en wordt afgerond naar het hoger cijfer indien het zesde decimaal gelijk is aan of groter dan vijf.

Voorbeeld :

Indexering van de lonen op 1 januari 2013

De uurlonen worden afgerond op 4 decimalen na de komma. Wanneer het vijfde decimaal lager is dan 5 wordt er geen rekening mee gehouden. Wanneer het vijfde decimaal gelijk is aan of hoger dan 5, wordt het af te ronden decimaal met één eenheid verhoogd.

De maandlonen worden bekomen door het minimumuurloon te vermenigvuldigen met 164,6666. Zij worden afgerond op de onmiddellijke hogere eurocent wanneer het derde decimaal gelijk is aan of groter is dan vijf. Wanneer het derde decimaal lager is dan 5 wordt er geen rekening mee gehouden.

afdrukken     PDFdownloaden