Welkom

onthaalWelkom bij het Horecafonds!

 

Het Horecafonds is het Fonds voor Bestaanszekerheid van en voor de horecasector. Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan werkgevers en werknemers in de Horecasector.

Velen onder u kennen het Horecafonds van de eindejaarspremies. Het Fonds doet echter nog veel meer. Wij nodigen u uit een kijkje te nemen op onze site, waar u een overzicht van deze sociale voordelen vindt.

U kan ons steeds contacteren via info@fondshoreca.be.


Werknemersportaal

- Online uw rekeningnummer meedelen
- Controleer uw officiële gegevens
- Volg de uitbetaling van uw premies

Werkgeversportaal

- Online een aangifte maken
- De aangifteverwerking opvolgen
- Downloaden van de briefwisseling

Fiscale fiches verstuurd

Formulieren syndicale premie

Bericht aan sociale secretariaten en dienstverleners: nieuwe XSD vanaf 1 januari 2024

Aangiftes eindejaarspremie niet langer via e-mail

Als werkgever uw rekeningnummer meedelen of wijzigen : enkel via de portaalsite

Uw rekeningnummer meedelen aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca … ook elektronisch !

Privacy - GDPR

Uniformisering aangifteformulier – update XML-aangifteformaat

Slide 1Slide 2Slide 3Slide 3Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 10